Chai nước rửa tay 1 gallon có bơm tay – DÙNG CHO BỆNH VIỆN (Cồn Etylic 80%)

1 gallon chai nước rửa tay dang gel DÙNG CHO BỆNH VIỆN (80% cồn Etylic) với bơm tay.

Diệt 99.99% vi trùng!

Sản xuất tại Mỹ!

* Bơm tay không được hiển thị trong Ảnh chụp sản phẩm. Vận chuyển cùng sản phẩm.