Khẩu trang

Trang Đầu | Sản phẩm của chúng tôi | Khẩu trang

Khẩu trang dùng một lần

Tất cả các khẩu trang KHÔNG được tạo ra theo cách giống hệt nhau. Chúng có nhiều khác biệt. HÃY TIÊU TIỀN MỘT CÁCH KHÔN NGOAN. Hãy thông minh khi mua khẩu trang, chất lượng sẽ thể hiện khi sức khỏe của bạn đang gặp nguy hiểm. Hiệp hội vật liệu và thử nghiệm Hoa Kỳ (ASTM) quy định các cấp độ khẩu trang được xác định theo luật định và loại khẩu trang nào nên được đeo trong quy trình nào. Khẩu trang được nhóm thành các cấp độ 1, 2 và 3.

Level 1: Cấp độ 1: Hàng rào bảo vệ thấp  

Những khẩu trang này có hàng rào bảo vệ thấp ASTM, được sử dụng chung cho các quy trình và bài kiểm tra ngắn không liên quan đến bình xịt hoặc chất lỏng.

 

Cấp độ 2: Hàng rào bảo vệ trung bình  

Những khẩu trang này có một hàng rào bảo vệ đối với các bình xịt và/hoặc lượng chất lỏng từ thấp đến trung bình. Chúng thích hợp cho các thủ tục có máu, có chất lỏng nhẹ đến vừa phải được xịt ra trong không khí.

 

Cấp độ 3: Hàng rào bảo vệ cao nhất

Những khẩu trang này có hàng rào bảo vệ tối đa đối với các loại bình xịt và/hoặc chất lỏng mức độ nặng. Những loại khẩu trang này lý tưởng cho các quy trình có lượng chất lỏng, máu, bình xịt hoặc tiếp xúc với tia phun chất lỏng từ mức vừa phải đến cao.

Kiểm tra số liệu:

Khẩu trang được kiểm tra theo năm tiêu chí :

  • Lọc vi khuẩn
  • Lọc vật chất dạng hạt
  • Kháng chất lỏng
  • Khả năng thở
  • Tính dễ cháy

Khẩu trang đạt được càng nhiều tiêu chí thì cấp càng cao và do đó khả năng bảo vệ càng cao. Khẩu trang có khả năng bảo vệ cao phù hợp hơn với các phẫu thuật hoặc làm việc với hóa chất, tuy nhiên sẽ không thể bảo vệ khỏi hơi, do đó sẽ cần phải có mặt nạ phòng độc.